Diabetestietoa
Etusivu Tietosivut Huumori Harrastukset Valokuvia Linkit
 

Diabetestietoa

Tältä sivulla löytyy perustietoa diabeteksesta eli sokeritaudista. Olen itsekin diabeetikko, mutta en ole lääkäri enkä alan asiantuntija, joten kenenkään ei pidä perustaa hoitoaan näiden sivujen sisältöön. Ideoita ja vinkkejä saa toki hyödyntää ja mikäli löydät jotain lisättävää tai korjattavaa, niin kaikenlainen palaute on erittäin tervetullutta. Sivun tekeminen on vielä hieman vaiheessa!


Johdanto

Diabetes (diabetes mellitus) eli sokeritauti on aineenvaihduntasairaus, jossa elimistön insuliinihormonin tuotanto on loppunut, vähentynyt tai sen teho on heikentynyt. Tällöin verensokeri kohoaa ja lopulta sokeria erittyy virtsaan. Taudin oireita ovat yleensä janoisuus, lisääntynyt virtsaamisen tarve, väsymys sekä laihtuminen.

Diabeteksessa insuliinin vaikutus elimistössä on puutteellista. Solut eivät saa tarpeeksi sokeria, vaan joutuvat käyttämään energialähteenä mm. rasvoja, joiden palaessa vereen ja virtsaan joutuu happamia ketoaineita, ja seurauksena voi olla happomyrkytys tai pahimmillaan syvä tajuttomuus eli kooma. Diabetes jaetaan yleensä kahteen pääryhmään.

Nuoruusiän eli tyypin 1 diabeteksessa haiman insuliinin tuotanto aluksi vähenee ja lopulta loppuu kokonaan, jolloin insuliini on aina korvattava pistoksin. Nuoruustyypin diabetes ilmenee yleensä nuorella iällä, mutta se voi puhjeta myös vanhempanakin.

Aikuisiän eli tyypin 2 diabetes ilmaantuu vähitellen, yleisimmin keski-ikäisille lihaville henkilöille. Tällöin haima tuottaa insuliinia, mutta sen vaikutukset soluissa ovat vähentyneet tai estyneet. Aikuisiän diabetesta hoidetaan pääasiassa ruokavaliolla, mutta myös insuliinipistoksiin saatetaan joutua.

Diabetesta esiintyy yhä enenevissä määrin erityisesti hyvinvoivissa länsimaissa, kuten Pohjoismaissa sekä Pohjois-Amerikassa, mutta myös muualla maailmassa. Varsinkin Aasian maissa se on ollut viime vuosina kasvussa.  Syytä diabeteksen voimakkaaseen kasvuun ei tiedetä, mutta käynnissä on useita tutkimuksia syiden selvittämiseksi ja etenkin nuoruustyypin diabeteksen ehkäisemiseksi. Tautiin ei ole tällä hetkellä parannuskeinoa, mutta nykyisillä hoitotoimenpiteillä sairauden kanssa voi elää lähestulkoon normaalia elämää.


Nuoruustyypin diabetes

Nuoruustyypin eli tyypin 1 diabeteksessa haiman insuliinituotanto on kokonaan loppunut ja puuttuva insuliini on aina korvattava pistoksin. Nykyisin käytetään lähes aina ns. monipistoshoitoa, jossa pistetään pitkävaikutteista perusinsuliinia yhdestä kolmeen kertaan vuorokaudessa sekä nopeavaikutteista tai pikainsuliinia jokaisen aterian yhteydessä. Insuliinin saanti voidaan myös hoitaa insuliinipumpulla, joka on pieni savukeaskin kokoinen vyötärölle asetettava laite, joka tiputtaa ihon alle nopeavaikutteista insuliinia. Pumpusta saa nappia painamalla aterian yhteydessä tarvittavan lisäinsuliiniannoksen. Insuliinipumpun käyttöön päädytään yleensä mikäli monipistoshoidolla ei päästä tyydyttäviin tuloksiin.

Nuoruustyypin diabetes kehittyy yleensä melko nopeasti. Sen oireita ovat pääsääntöisesti janoisuus ja runsas virtsaamistarve. Koska nautittu energia ei päädy normaalisti elimistöön seuraa ajan mittaan myös laihtumista sekä väsymystä. Suun kuivumisesta johtuen myös hampaiden runsas reikiintyminen on varsin yleinen oire ja monesti juuri hammaslääkäri patistaa tarvittaviin jatkotutkimuksiin.

Todettaessa sairaus on verensokeri jo yleensä niin korkealla, että tarvitaan vähintään muutaman päivän sairaalahoitoa. Sairaalassaolo on myös tarpeen itsehoitovälineiden käytön ja pistosvälineiden käytön opettelemiseksi. Ensimmäisten kuukausien aikana kontrollikäyntien tiheys on melko tiheää, mutta sokeritasapainon vakiinnuttua käyntejä voidaan vähentää 1-3 kertaan vuodessa, joista yksi käynti on yleensä muita perusteellisempi.

Joskus diabeetikko pistää insuliinia enemmän kuin tarpeen tai verensokeri laskee esimerkiksi runsaan liikunnan vuoksi liian alas, jolloin alkaa esiintyä matalan verensokerin oireita (hypoglykemia). Matalan verensokerin oireita ovat hikoilu, vapina, kalpeus, epäselvä puhe tai muuten poikkeava käytös. Valitettavasti monissa televisio-ohjelmissa oireilevalle diabeetikolle annetaan insuliinia, mikä on täysin väärä toimenpide. Matalasta verensokerista kärsivälle on aina annettava jotain sokeripitoista, kuten sokeria, hunajaa, makeisia, limua (ei light), tuoremehua, maitoa, hedelmiä tai yleensäkin mitä tahansa, missä on sokeroituvia aineosia eli hiilihydraatteja. Diabeetikolla on yleensä mukanaan monikieliset toimintaohjeet tilanteen varalle sekä jotain sokeripitoista syötävää (esim. glukoositabletteja tai suklaata). Mikäli ruoasta tai juomasta ei ole apua 10 minuuttiin tai diabeetikko on tajuton, on hänet saatava välittömästi sairaalaan. Tajuttomalle ei saa antaa mitään syötävää eikä juotavaa tukehtumisvaaran vuoksi.

Nuoruustyypin diabetesta sairastaa Suomessa noin 40 000 ihmistä ja se on selvästi harvinaisempi kuin aikuistyypin diabetes.


Aikuistyypin diabetes

Aikuistyypin eli tyypin 2 sokeritaudissa haiman tuottaman insuliinin teho on heikentynyt, mutta haima edelleen tuottaa insuliinia. Tautia hoidetaan yleensä insuliinin tehoa lisäävillä tableteilla sekä ruokavaliolla. Myös insuliinipistokset voivat tulla tarpeellisiksi. Lisäksi hyvän terveyden ja kunnon ylläpitäminen on tärkeää.

Aikuistyypin diabetekseen sairastutaan yleensä vanhemmalla iällä ja sen kehittymistä yleensä edistää huonot elintavat, varsinkin runsas ylipaino ja liikunnan puute. Aikuistyypin diabetesta sairastaa noin 160 000 suomalaista, joiden lisäksi arvioidaan olevan noin 50 000 ihmistä, jotka sairastavat tietämättään. Noin neljäsosa näistä selviää ilman lääkehoitoa ruokavalion ja liikunnan avulla.


Matkailu ulkomaille

Matkustettaessa pohjois-etelä suunnassa ei insuliinin annostelussa tarvitse yleensä tehdä juurikaan muutoksia. Sen sijaan matkustettaessa useamman aikavyöhykkeen yli joudutaan perusinsuliinin annostelua muuttamaan.

Matkustaessa on myös hyvä varautua hoitovälineiden rikkoutumiseen tai niiden katoamiseen. Mikäli joudut hankkimaan insuliinia ulkomailla, täytyy sen vahvuus aina tarkistaa. Nykyään Suomessa käytetty 100IU/ml on hyvin yleinen kaikkialla maailmassa, mutta esimerkiksi vahvuutta 60IU/ml käytetään vielä joissain maissa.

Lentäessä on lisäksi huomioitava turvatarkastukset, joten insuliineista sekä hoitovälineistä on hyvä olla mukana lääkärin kirjoittama todistus, reseptit sekä insuliinien alkuperäiset pakkaukset apteekin tarroineen. Mikäli ennen matkalle lähtöä on jotain epäselvää, kannattaa ottaa yhteyttä oman lentoyhtiön ns. CRO-henkilöön (Complaints Resolution Officer). Yhdysvaltoja lukuun ottamatta yleensä pelkkä insuliiniresepti riittää. Kaikki tarvikkeet kuljetetaan käsimatkatavaroissa.


Alkoholin käyttö

Kuten aina, myös diabeteksen kanssa on hyvä säilyttää kohtuus alkoholin käytössä, mutta diabetes sinällään ei ole este alkoholin nauttimiselle. Illan mittaan on hyvä syödä hyvin ja mielellään myös jotain, missä on hitaasti imeytyviä hiilihydraatteja sekä kuituja. Illalla pistetyn insuliinin annostusta saattaa olla myöskin tarve vähentää eikä hieman koholla olevista sokeriarvoista kannata murehtia. Aamulla verensokeri on melko varmasti laskenut jo erittäin alas, joten myös aamulla voi perusinsuliinin pistää tarvittaessa hieman tavallista myöhemmin.


Linkkejä


Kirjallisuutta

  • Pirjo Ilanne-Parikka, Tero Kangas, Eero A. Kaprio, Tapani Rönnemaa (toim). Diabetes. Diabetesliitto 1999. ISBN 951-8917-96-5.
  • Erilaisia diabetesoppaita ja ohjeita saa terveysasemilta sekä Diabetesliitosta (saatavilla myös verkkoversioita).

Sivun alkuun


Sivua on päivitetty 01.03.2021.